Tvær­fag­ligt­ Cen­ter­ for­ Børn­ og­ Unge

På grund af Corona situationen, arbejder alle medarbejdere i Tværfagligt Center for Børn og Unge, hjemmefra, men står til rådighed via e-mail og telefon. Find kontaktoplysninger på ledere og medarbejdere under "Kontakt", ”Find medarbejder” og under ”De Åbne Rådgivninger”.