­Fri­­-­ ­og­ ­pri­vat­sko­l­er­

Herunder ligger blanketter til fri- og privatskoler til brug ved henvendelser til Tværfagligt Center for Børn og Unge

Når du benytter vores blanketter skal du bruge skolens NemID til Virk.dk 

 • Konsultation

  Konsultationer med medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge er omdrejningspunktet for det lokale tværfaglige samarbejde og sparring. Konsultationerne fastlægges for et år af gangen, fra august til og med juni og afholdes med interval afhængig af størrelse.

  Den enkelte leder skal hver gang vurdere, hvilke fagprofessionelle der er behov for deltagelse af afhængig af problemstilling.
  Sundhedsplejersken og Modtageteamet, Familie & Forebyggelse indgår som mulige fagprofessionelle sammen med øvrige medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge.  
  Det er op til lederen at bringe relevante fagligheder i spil. Ved tvivl kan lederen kontakte den psykologiske rådgiver for at drøfte hvem, der vil være relevant at inddrage i forhold til den konkrete problemstilling.

  Dette skema indeholder: 

  • Formålet med mødet; hvorfor har det pågældende sted valgt at indkalde, og hvad ønskes der særligt sparring på.
  • En beskrivelse og evaluering af dagtilbuddet eller skolens egne indsatser og eventuelle øvrige indsatser.


  Materiale til en konsultation skal udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse

  Forældredeltagelse
  Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.

  Det er også muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

  Anonym konsultation
  Hvis du ønsker at konsultationen skal være anonym, skal du ikke udfylde barnets data (navn og cpr.nr. m.m.)

  Konsultation

  OBS
  Hvis bekymringen for barnet/den unge er så stort, at det vurderes, at der er behov for en akut indsats; (f.eks. i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb) skal der foretages en underretning med det samme.

  Læs mere om Underretning her

 • Indstilling til faglig vurdering - PPV

  Efter konsultation med Tværfagligt Center for Børn og Unge, kan man indstille et barn/en ung til videreforløb i Tværfagligt Center.

  Udfyld skemaet herunder:

  Indstilling til faglig vurdering - PPV

  Det er vigtigt at forældrene har accepteret teksten i  indstillingen og at forældrenes underskrift er på det indsendte skema.

 • Bekymret for et barn

 • Send filer sikkert til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Du kan vælge at sende filer sikkert til TCBU via dette link.

  Send filer sikkert til TCBU