De­ Åb­ne­ Råd­giv­ning­er

... er en række gratis forebyggende tilbud, som er målrettet børn, unge og familier, der er motiverede for at modtage råd og vejledning.

Ungekontakten

... er et samtaletilbud til unge i alderen 13 - 17 år.

Between

... et samtaletilbud til børn mellem 9-12 år og deres forældre

Tidlig Hjælp 

... er et tilbud til familier, der ønsker hjælp, hvis deres barn ikke trives. Tilbuddet er for familier med børn fra 0 - 8 år.

Åben Rådgivning

... er et tilbud om rådgivning for børn og unge mellem 0 - 17 år og forældre med børn i denne aldersgruppe. Hvis du er fyldt 13 år, kan du bare møde op uden dine forældre.

Sorggruppen

... er et tilbud til børn og unge i Vejle Kommune mellem 6 og 13 år, som har mistet en forælder eller en primær omsorgsperson som følge af sygdom, ulykke, selvmord eller andet.

Parrådgivningen 

... er et tilbud til forældre, som har samlivsproblemer, eller som har besluttet at blive skilt, og gerne vil gøre det så skånsomt som muligt overfor børnene med mulighed for et godt samarbejde efterfølgende.

Forældrerådgivning - når vejene skilles 

... er et tilbud om hjælp til forældre, der har besluttet sig for at flytte fra hinanden, og gerne vil have hjælp til at gøre det så skånsomt som muligt for børnene.

Åben konsultation hos fys/ergoterapeuterne

... er et tilbud for familier, der ønsker råd og vejledning angående deres barns motoriske udvikling.

Legeteket

 ... tilbyder udlån af pædagogisk legetøj til børn, der har brug for særlig støtte og vejledning i deres udvikling. Vores målgruppe er forældre og daginstitutionspersonale.

Cool Kids/Chilled

... grupper for børn og unge med angst.