Angst

De åbne rådgivninger udbyder angstgrupper til børn og unge i Vejle kommune. For børn mellem 7 - 12 år udbydes der Cool Kids forløb. For unge mellem 13 - 15 år udbydes der Chilled forløb.

Har du et barn der er belastet af nogle af nedenstående vanskeligheder, så har dit barn måske brug for et Cool Kids eller Chilled forløb.

Børn og unge der er belastet af angst kan ofte:

 • Stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse
 • Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt
 • Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes uden for hjemmet
 • Have skolefravær
 • Have svært ved at deltage i fremlæggelser og tests i skolen
 • Trække sig fra sociale sammenhænge
 • Have svært ved at deltage i overnatninger uden for hjemmet
 • Klage jævnligt over hoved og/eller mavepine
 • Undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge
 • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn 
 • Spørgsmål og svar - Cool Kids og Chilled

 • Er der hele tiden Cool Kids grupper i gang?

  Nej, der kører to grupper om efteråret og to grupper om foråret. 

 • Hvorfor går der så længe imellem, at I udbyder nye grupper?

  Et forløb strækker sig over 16 uger. Inden er der en længere proces med ansøgning og udvælgelse af deltagere til grupperne, samt forberedelse til gruppen. 

 • Hvorfor er der ikke altid Chilled-grupper?

  Vi sammensætter grupperne ud fra de ansøgere, der kommer ind. Der har ofte været meget få ansøgere til Chilled og mange til Cool Kids. 

 • Hvad kræver det af mig som forældre, at mit barn deltager i et Cool Kids forløb?

  Det kræver, at begge forældre deltager i alle sessioner. Der er 10 sessioner a 2 timer fordelt over ca. 16 uger. Der vil være opgaver, der skal arbejdes med derhjemme imellem sessionerne.  

 • Skal begge forældre deltage i forløbet?

  Ja, det er nødvendigt, netop fordi der er hjemmearbejde mellem sessionerne. Dette hjemmearbejde bliver man klædt på til at forstå ved Cool Kids sessionerne. Det kan være svært at forklare ny viden til hinanden - her hjælper det at være to til stede, så man får en fælles forståelse og et fælles sprog om angsten via Cool Kids. Når mor og far ikke bor sammen, er Cool Kids sessionerne ekstra vigtige for samarbejdet omkring jeres fælles barn.
  Forskningen viser, at forældrenes støtte er meget vigtig for børns udbytte af Cool Kids. Behandling af angst hos børn giver bedre resultater, hvis forældrene deltager.

 • Tror I, at mit barn har brug for et Cool Kids forløb?

  Før man får en plads på et Cool Kids hold, er der et grundigt forarbejde, som har til formål at svare på netop det spørgsmål.
  Børn, der har gavn af et Cool Kids forløb, har det til fælles, at de lettere, oftere og mere intenst oplever angst end deres jævnaldrende, og oftest har gjort det i mere end 3 måneder. Angsten skal være så omfattende, at den i høj grad griber ind i hverdagen og hæmmer barnets udfoldelse. Dette kan f.eks. udspille sig hjemme, i forhold til familien, i skolen og/eller i forhold til kammerater. Hvis angsten er overdreven i forhold til realiteterne og tærer på dit barns livskvalitet, kan et Cool Kids forløb være gavnligt.

 • Hvordan kan jeg engagere mit barns skole i mit barns angstproblematik?

  Vær åben og ærlig omkring de problemer og udfordringer, I oplever og spørg, hvordan lærere og pædagoger oplever jeres barn. Bed eventuelt klasselæreren om at være med til at formulere en henvendelse til Cool Kids.
  Hvis dit barn har overdreven angst for ting i skolen, f.eks. at skilles fra dig, sige noget i timerne eller spørge nogen, om de vil lege, kan du spørge den relevante lærer eller pædagog, om I sammen kan drøfte udfordringerne. I kan sammen lave en plan for, hvordan barnet kan støttes i gradvist, (dvs. i små trin der øves mange gange), at lære at gøre de ting, som han eller hun frygter.

 • Hvad kan jeg gøre her og nu – indtil gruppen starter?

  Du kan fx låne bogen ”Når du bekymrer dig for meget” af Dawn Huebner på biblioteket. Bogen er skrevet til børn og hjælper barnet med at begrænse bekymringer og forstå kroppens reaktioner ved angst.
  Du kan også læse mere om angst på dette link http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/angst/angst-hos-boern.aspx 
  Har du brug for at vende en konkret problematik her og nu har du altid mulighed for at møde op i De åbne rådgivninger mandage kl.15-18 og torsdag kl.16-19 

For at komme i betragtning skal du eventuelt i samarbejde med dit barns skole udfylde nedenstående ansøgningsskema med dit NemID. Umiddelbart efter vil du modtage 2 spørgeskemaer. Et skema til jer som forældre (fraskilte bedes udfylde to skemaer) og et til barnet/den unge. Når disse er returneret til os vil I muligvis blive indkaldt til en for samtale af ca. 1½ times varighed. Der kan være ventetid til forsamtalerne. En del af samtalen er med forældrene alene og en del er med barnet/den unge alene. På baggrund af spørgeskemaerne og for samtalen vil vi vurdere om et Cool Kids eller Chilled forløb er det rigtige til jer.

Der vil være en ny ansøgningsrunde til Cool Kids forløb efteråret 2018.

Ansøgningsskema til Cool Kids og Chilled

Ved flere ansøgere end der er plads til, anvender vi ikke venteliste. Man er i stedet velkommen til at søge igen.

 • Cool Kids

  Cool Kids er for børn mellem 7 og 12 år.
  Cool Kids er et kognitivt behandlingsforløb over 10 sessioner af 2 timers varighed. Et forløb strækker sig over ca. 16 uger. Et forløb forudsætter aktiv deltagelse af både barn og forældre.

  Der er ikke mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste under forløbet, så forældrene må selv arrangere deltagelse med deres arbejdspladser.

  Forløbet er gratis og afholdes i De Åbne Rådgivningers lokaler, Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Det er ikke alle børn, der vurderes egnede til gruppeforløbet. 

  Mere information kan indhentes hos Kirsten Lyngholm og Inge Skytte Knudsen 

  Ansøgningsskema

 • Chilled

  Chilled er er forløb for unge mellem 13 og 15 år.
  Chilled er et kognitivt behandlingsforløb over 10 sessioner af 2 timers varighed. Et forløb strækker sig over ca. 16 uger. Et forløb forudsætter aktiv deltagelse af både den unge og forældre.

  I forbindelse med dette forløb vil der være behov for, at de unge får fri fra skole til at deltage.

  Der er ikke mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste under forløbet, så forældrene må selv arrangere deltagelse med deres arbejdspladser.

  Forløbet er gratis og afholdes i De Åbne Rådgivningers lokaler, Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Det er ikke alle unge, der vurderes egnede til gruppeforløbet. 

  Mere information kan indhentes hos Kirsten Lyngholm og Inge Skytte Knudsen

  Ansøgningsskema

 • Inge Skytte Knudsen

  Rådgiver
  Telefontid mandage kl. 8.30 - 10.00

  Send e-mail
  mobil 51 50 49 91
 • Kirsten Lyngholm

  Psykologisk rådgiver
  Telefontid onsdage kl. 8 - 8.30

  Send e-mail
  mobil 29 10 51 18

Parkering

Man kan mod betaling parkere:

 • på Marias P-plads, på Blegbanken
 • i Bryggen, hvor der er 2 timers gratis parkering
 • for enden af huset på Vestre engvej