Angst

Når angst fylder for meget i børn og unges liv - og dermed i familiens hverdag.

Cool Kids gruppeforløb for børn mellem 7 og 12 år

Har du/I et barn, der lider af angst i en så alvorlig grad, at angsten griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling? Oplever I, at I indimellem ikke ved, hvordan I skal være forældre for jeres barn?

De åbne Rådgivninger tilbyder i 2019 fire gruppeforløb for børn og deres forældre i Vejle Kommune

Du kan læse meget mere om angst og Cool Kids forløb her

 

 • Spørgsmål og svar - Cool Kids og Chilled

 • Er der hele tiden Cool Kids grupper i gang?

  Ja, men alders målgruppen er forskellig.

 • Hvorfor er der ikke altid Chilled-grupper?

  Vi sammensætter grupperne ud fra de ansøgere, der kommer ind. Der har ofte været meget få ansøgere til Chilled og mange til Cool Kids. 

 • Hvad kræver det af mig som forældre, at mit barn deltager i et Cool Kids forløb?

  Det kræver, at begge forældre deltager i alle sessioner. Der er 10 sessioner a 2 timer fordelt over ca. 16 uger. Der vil være opgaver, der skal arbejdes med derhjemme imellem sessionerne.  

 • Skal begge forældre deltage i forløbet?

  Ja, det er nødvendigt, netop fordi der er hjemmearbejde mellem sessionerne. Dette hjemmearbejde bliver man klædt på til at forstå ved Cool Kids sessionerne. Det kan være svært at forklare ny viden til hinanden - her hjælper det at være to til stede, så man får en fælles forståelse og et fælles sprog om angsten via Cool Kids. Når mor og far ikke bor sammen, er Cool Kids sessionerne ekstra vigtige for samarbejdet omkring jeres fælles barn.
  Forskningen viser, at forældrenes støtte er meget vigtig for børns udbytte af Cool Kids. Behandling af angst hos børn giver bedre resultater, hvis forældrene deltager.

 • Tror I, at mit barn har brug for et Cool Kids forløb?

  Før man får en plads på et Cool Kids hold, er der et grundigt forarbejde, som har til formål at svare på netop det spørgsmål.
  Børn, der har gavn af et Cool Kids forløb, har det til fælles, at de lettere, oftere og mere intenst oplever angst end deres jævnaldrende, og oftest har gjort det i mere end 3 måneder. Angsten skal være så omfattende, at den i høj grad griber ind i hverdagen og hæmmer barnets udfoldelse. Dette kan f.eks. udspille sig hjemme, i forhold til familien, i skolen og/eller i forhold til kammerater. Hvis angsten er overdreven i forhold til realiteterne og tærer på dit barns livskvalitet, kan et Cool Kids forløb være gavnligt.

 • Hvordan kan jeg engagere mit barns skole i mit barns angstproblematik?

  Vær åben og ærlig omkring de problemer og udfordringer, I oplever og spørg, hvordan lærere og pædagoger oplever jeres barn. Bed eventuelt klasselæreren om at være med til at formulere en henvendelse til Cool Kids.
  Hvis dit barn har overdreven angst for ting i skolen, f.eks. at skilles fra dig, sige noget i timerne eller spørge nogen, om de vil lege, kan du spørge den relevante lærer eller pædagog, om I sammen kan drøfte udfordringerne. I kan sammen lave en plan for, hvordan barnet kan støttes i gradvist, (dvs. i små trin der øves mange gange), at lære at gøre de ting, som han eller hun frygter.

 • Hvad kan jeg gøre her og nu – indtil gruppen starter?

  Du kan fx låne bogen ”Når du bekymrer dig for meget” af Dawn Huebner på biblioteket. Bogen er skrevet til børn og hjælper barnet med at begrænse bekymringer og forstå kroppens reaktioner ved angst.
  Du kan også læse mere om angst på dette link http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/angst/angst-hos-boern.aspx 
  Har du brug for at vende en konkret problematik her og nu har du altid mulighed for at møde op i De åbne rådgivninger mandage kl.15-18 og torsdag kl.16-19 

Fristerne for ansøgning.

1. december 2018 for januar-april holdet (7-10 år) (klik her for at se datoer for sessionerne)
1. februar 2019 for marts-juni holdet (9-12 år) (klik her for at se datoer for sessionerne)
1. juni 2019 for august-november holdet (7-10 år) (klik her for at se datoer for sessionerne).
1. oktober for oktober-januar holdet (9-12 år) (klik her for at se datoer for sessionerne)

Ansøgningsskema til Cool Kids og Chilled

Ved flere ansøgere end der er plads til, anvender vi ikke venteliste. Man er i stedet velkommen til at søge igen.

 • Cool Kids

  Cool Kids er for børn mellem 7 og 12 år.
  Cool Kids er et kognitivt behandlingsforløb over 10 sessioner af 2 timers varighed. Et forløb strækker sig over ca. 16 uger. Et forløb forudsætter aktiv deltagelse af både barn og forældre.

  Der er ikke mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste under forløbet, så forældrene må selv arrangere deltagelse med deres arbejdspladser.

  Forløbet er gratis og afholdes i De Åbne Rådgivningers lokaler, Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Det er ikke alle børn, der vurderes egnede til gruppeforløbet. 

  Mere information kan indhentes hos Kirsten Lyngholm og Inge Skytte Knudsen 

  Ansøgningsskema

 • Chilled


  Chilled er er forløb for unge mellem 13 og 15 år.
  Chilled er et kognitivt behandlingsforløb over 10 sessioner af 2 timers varighed. Et forløb strækker sig over ca. 16 uger. Et forløb forudsætter aktiv deltagelse af både den unge og forældre.
  I forbindelse med dette forløb vil der være behov for, at de unge får fri fra skole til at deltage.
  Der er ikke mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste under forløbet, så forældrene må selv arrangere deltagelse med deres arbejdspladser.
  Forløbet er gratis og afholdes i De Åbne Rådgivningers lokaler, Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Det er ikke alle unge, der vurderes egnede til gruppeforløbet.

  Mere information kan indhentes hos Kirsten Lyngholm og Inge Skytte Knudsen

  Ansøgningsskema

 • Kirsten Lyngholm

  Psykologisk rådgiver
  Telefontid onsdage kl. 8 - 8.30

  Send e-mail
  mobil 29 10 51 18
 • Pernille Skorkjær Lundgaard

  Psykologisk rådgiver

  Send e-mail
  mobil 29 10 51 23
 • Louise Agerfeldt Sommer

  Rådgiver

  Send e-mail
 • Camilla Lundgård Troskie

  Rådgiver

  Send e-mail
  mobil 24 91 75 27

Adresse

Vestre Engvej 10,2. sal, 7100 Vejle

Parkering

Man kan mod betaling parkere:

 • på Marias P-plads, på Blegbanken
 • i Bryggen, hvor der er 2 timers gratis parkering
 • for enden af huset på Vestre engvej