Angst

De åbne rådgivninger udbyder angstgrupper til børn og unge i Vejle kommune. For børn mellem 7 - 12 år udbydes der Cool Kids forløb. For unge mellem 13 - 17 år udbydes der Chilled forløb.

Har du et barn der er belastet af nogle af nedenstående vanskeligheder, så har dit barn måske brug for et Cool Kids eller Chilled forløb.

Børn og unge der er belastet af angst kan ofte:

 • Stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse
 • Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt
 • Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes uden for hjemmet
 • Have skolefravær
 • Have svært ved at deltage i fremlæggelser og tests i skolen
 • Trække sig fra sociale sammenhænge
 • Have svært ved at deltage i overnatninger uden for hjemmet
 • Klage jævnligt over hoved og/eller mavepine
 • Undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge
 • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn


For at komme i betragtning skal du eventuelt i samarbejde med dit barns skole udfylde nedenstående ansøgningsskema med dit NemID. Umiddelbart efter vil du modtage 2 spørgeskemaer. Et skema til jer som forældre (fraskilte bedes udfylde to skemaer) og et til barnet/den unge. Når disse er returneret til os vil I muligvis blive indkaldt til en for samtale af ca. 1½ times varighed. Der kan være ventetid til forsamtalerne. En del af samtalen er med forældrene alene og en del er med barnet/den unge alene. På baggrund af spørgeskemaerne og for samtalen vil vi vurdere om et Cool Kids eller Chilled forløb er det rigtige til jer.

I efteråret 2018 udbyder vi 2 gruppeforløb i aldersgruppen 7-15 år efter behov.

Sidste frist for ansøgning til efteråret er onsdag den 9. maj 2018.

Ansøgningsskema til Cool Kids og Chilled

Ved flere ansøgere end der er plads til, anvender vi ikke venteliste. Man er i stedet velkommen til at søge igen.

 

 • Cool Kids

  Cool Kids er for børn mellem 7 og 12 år.
  Cool Kids er et kognitivt behandlingsforløb over 10 sessioner af 2 timers varighed. Et forløb strækker sig over ca. 16 uger. Et forløb forudsætter aktiv deltagelse af både barn og forældre.

  Der er ikke mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste under forløbet, så forældrene må selv arrangere deltagelse med deres arbejdspladser.

  Forløbet er gratis og afholdes i De Åbne Rådgivningers lokaler, Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Det er ikke alle børn, der vurderes egnede til gruppeforløbet. 

  Mere information kan indhentes hos Pernille Lundgaard og Inge Skytte Knudsen 

  Ansøgningsskema

 • Chilled

  Chilled er er forløb for unge mellem 13 og 15 år.
  Chilled er et kognitivt behandlingsforløb over 10 sessioner af 2 timers varighed. Et forløb strækker sig over ca. 16 uger. Et forløb forudsætter aktiv deltagelse af både den unge og forældre.

  I forbindelse med dette forløb vil der være behov for, at de unge får fri fra skole til at deltage.

  Der er ikke mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste under forløbet, så forældrene må selv arrangere deltagelse med deres arbejdspladser.

  Forløbet er gratis og afholdes i De Åbne Rådgivningers lokaler, Vestre Engvej 10, 2. sal, 7100 Vejle.

  Det er ikke alle unge, der vurderes egnede til gruppeforløbet. 

  Mere information kan indhentes hos Pernille Lundgaard og Inge Skytte Knudsen

  Ansøgningsskema

 • Inge Skytte Knudsen

  Rådgiver
  Telefontid mandage kl. 8.30 - 10.00

  Send e-mail
  mobil 51 50 49 91
 • Pernille Skorkjær Lundgaard

  Psykologisk rådgiver

  Send e-mail
  mobil 29 10 51 23