Frem­skudt­ Funk­tion­

Et samarbejde om at styrke indsatserne for børn og unge i mistrivsel mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark og Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune

Hyppigt stillede spørgsmål

 • Formål

  Fremskudt Funktion er et samarbejde mellem Børne og Ungdomspsykiatrien og Vejle Kommune.

  Formålet er at spotte og sørge for, at der bliver sat relevante indsatser i gang for børn og unge i mistrivsel så tidligt som muligt.

 • Målgruppe

  Børn og unge i alderen 0 – 18 år samt deres forældre.

  Tilbuddet henvender sig til børn og unge i mistrivsel, men uden behov for psykiatrisk behandling.

 • Indhold

  Tilbuddet består af 4 forskellige former for vejledning og rådgivning:

  • Sparring mellem familien og de regionale og kommunale medarbejdere
  • Råd og vejledning i nærmiljøet målrettet børn, unge og deres familier
  • Faglig sparring og rådgivning til kommunens fagpersoner
  • Samarbejde med frivillige tilbud.
 • Kom godt i gang

  På sparringsmøde udfoldes som det første udfordringerne fra forskellige vinkler. Dernæst rådgiver sparringsteamet om det videre forløb med udgangspunkt i barnets eller den unges behov. Til sidst bliver der aftalt mulige skridt.

   

  De næste skridt kan være opgaver, som de regionale og kommunale medarbejdere skal lave eller aftaler i skolen eller noget som I skal arbejde med i hjemmet.

 • Eksempler

  Et næste skridt kunne fx være vejledning fra de regionale medarbejdere på et hjemmebesøg til forældre og skole omkring et barn med selvskade.

  Et andet skridt kunne fx være udarbejdelse af en handleplan i skolen, hvor der observeres på trivsel.

  Et tredje eksempel kunne være et samtaleforløb om tics i De Åbne Rådgivninger ved Vejle Kommune – med de regionale medarbejdere på sidelinjen.

 • Deltagere i Fremskudt Funktion

  Fra familien deltager I som forældre og jeres barn (afhængigt af modenhed).

  Fra Børne- og Ungdomspsykiatrien deltager 2 faste medarbejdere.

  Fra kommunen deltager typisk 1-2 ledere samt relevante faglige medarbejdere.

  Mødet kan suppleres med andre relevante deltagere, som I tænker har kendskab og tilknytning til jeres barn.

  Relevante fagpersoner kan være skolelærer, pædagog i SFO, socialrådgiver fra Familieafdelingen, psykologisk rådgiver, socialfaglig rådgiver, kommunal sundhedsplejerske, UU-vejleder, familiebehandler, praktiserende læge og frivilligkoordinator.

  Hvis det er nødvendigt at invitere en anden faggruppe eller person, end nævnt her, vil det blive oplyst forud for mødet.

 • Praktisk information

  For at deltage i Fremskudt Funktion skal I forældre udfylde et oplysningsskema sammen med en relevant fagperson.

  I skal også underskrive en erklæring om samtykke om, at region og kommune må drøfte sagen om jeres barn / ung.

  Fagpersonen sender oplysningsskema og samtykkeerklæring sikkert til Tværfagligt Center for Børn og Unge via tcbu@vejle.dk

  Indsendelsen kan enten komme fra en regional eller kommunal medarbejder eller den praktiserende læge.

  Sparringsmødet varer én time og afholdes typisk i Tværfagligt Center for Børn og Unges lokaler. Adressen er Hjulmagervej 8K, 7100 Vejle.   

  Efter sparringsmødet får I tilsendt et referat.

 • Henvisning til Børne og Ungdomspsykiatrien

  Sparringsmøderne giver ikke mulighed for henvisning til i Børne og Ungdoms-psykiatrien.

 • Find medarbejder i Børne- og Ungdomspsykiatrien

  I kan finde en oversigt over relevante regionale medarbejdere fra Børne- og ungdomspsykiatrien på Psykiatrien i Syddanmarks hjemmeside.

  I kan finde en oversigt over relevante kommunale medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge med tilknytning til jeres barns eller unges skole eller daginstitution på siden her Find medarbejdere

   

 • Pjece til forældre

  Her finder du pjecen om Fremskudt Funktion i en printvenlig udgave.

  PDF-filen er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

Monia Pedersen Distriktsleder for distrikt Nord
Send e-mail mobil 27 13 15 51
Ulla Hartvig Leder af De Åbne Rådgivninger
Send e-mail mobil 30 69 01 58