Fø­lel­ses­ka­ta­log­ ­–­ in­spi­ra­ti­on­ til højt­læs­ning om fø­lel­ser

Tværfagligt Center for Børn og Unge har udarbejdet et inspirationskatalog til bøger, der omhandler følelser. Målgruppen er primært 0-6 år. I Legeteket kan fås yderligere rådgivning i brug af bøgerne. Bøgerne kan lånes på biblioteket.