Fø­lel­ses­mæs­sig ud­vik­ling

Legeteket har et bredt udvalg af materialer til at øve den følelsesmæssige og sociale udvikling gennem leg, såsom humørkort, diverse spil og brætspil, legetøj til rollelege og en række egenudviklede lege og aktiviteter.

Det er vigtigt at beskæftige sig med børn og unges følelses liv som en del af den alsidige personline udvikling, når vi arbejder med følelser får barnet eller den unge en bedre fornemmelse for hvem de selv er og hvad andre rummer af følelser. vi lære at følelser kan havde mange forskellige udtryk og komme af forskellige grunde, men at alle følelser er ok og har en funktion for en selv. når vi arbejder med følelser får vi også strategier til hvordan vi håndtere følelser når vi får dem så de ikke bliver problemskaber for os selv eller vores omverden.

I legeteket er der en langt række af materialer og lege som kan styrke barnets egen forståelse af sine følelser, der er også materialer til at arbejde med følelser i små eller store grupper. her under kan du også finde en række links til både interne og eksterne sider hvor du kan finde inspiration til at arbejde med følelser.