Kom­mu­ni­ka­ti­on og sprog

Legeteket har et bredt udvalg af materialer til at styrke barnets kommunikation og sprog, blandt andet ved at træne mundmotorik, øve kategorisering, lære "Tegn til tale" eller gennem andre sproglige strategier, som læres gennem leg.

Den måde vi kommunikerer med hinanden, er vigtig for at lære af og forstå vores omverden. Men hvad kan vi så gøre sammen med de børn, der synes kommunikation og sprog er svært.

I Legeteket kan du låne forskellige materialer til understøttelse af sprog og kommunikative strategier så som:

 

Du kan også læse mere om sprog og finde inspiration på nedenstående links: