Struk­tur

Struktur er vigtig, da det skaber forudsigelighed som gør at vi kan bruge vores energi på andet, f.eks. at være sammen, lære ny og overskue processer.

Her ser du eksempler på materiale som kan lånes på Legeteket, til at skabe stuktur for børn.

TimeTimer et visuelt ur der hjælper med fornemmelsen af tid, du kan se uret her

Piktogrammer er visuelt støtte til den proces der kan være svært at overskue, piktogrammer kan også downloades fra TCBU hjemmeside

Kat-kassen har til formål at hjælpe børn, unge og voksne til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer. Du kan læse mere om den her