Vi­si­on

I Tværfagligt Center for Børn og Unge vil vi styrke deltagelsesmulighederne for alle børn, unge og deres familier i Vejle Kommune

Hvorfor?

 • Vi ved at børn og unges muligheder for at deltage i sunde og udviklende fællesskaber har afgørende betydning for deres læring og trivsel – og omvendt.
 • Vi ved, at børn og unge vil deltage, hvis de kan

Hvordan?

Vi arbejder ud fra tre fokusområder:

A) At give børn og unge privilegerede positioner

B) At bidrage til at udvikle kvaliteten af det lokale læringsmiljø

C) At bygge bro mellem de forskellige arenaer i børn og unges liv

A) At give børn og unge privilegerede positioner

 • Vi fastholder et fokus ...

  ...  på børn og unges ressourcer og udviklingspotentiale – også når det er svært.

 • Vi hjælper hinanden ...

  ... med at holde fast i, at det, vi giver opmærksomhed, får vi mere af.

 • Vi tager forældrenes stemme alvorligt ...

  ... og insisterer på et tæt samarbejde med forældrene, fordi de er de vigtigste i børns liv.

 • Vi er optagede af ...

  Vi er mindre optagede af diagnoser og problemer iboende barnet/den unge og mere optagede af, at styrke mangfoldighed, hvor børn og voksne ser forskellighed som en styrke.

 • Vi tør rykke ...

  ... ved for faste forståelser af, hvad der er normalt.

B) At bidrage til at udvikle kvaliteten af det lokale læringsmiljø

 • Vi lægger vægt på ...

  ... kapacitetsopbygning frem for problemorientering.

 • Vi støtter og udfordrer ...

  ... hinandens mindset og den pædagogiske praksis i tilpas balance.

 • Vi bidrager til forældrenes forståelse ...

  ... af betydningen af børnefællesskaberne i dagtilbud og skole.

C) At bygge bro mellem de forskellige arenaer i børn og unges liv

 • Vi bidrager til sammenhænge ...

  ... i overgange mellem pædagogiske kontekster.

 • Vi hjælper familier ...

  ... med at se og opbygge ressourcer i og omkring familien.

 • Vi vil arbejde med midlertidighed ...

  ... i specialtilbud og understøtter afprøvning af mellemformer.

 • Vi insisterer på ...

  ... et helhedsorienteret samarbejde mellem alle de professionelle aktører, der kan optræde i barnets/familiens liv.