Vi­si­on­ ­og­ ­mis­si­on­ ­for­ ­Tvær­fag­lig­t­ ­Cen­ter­ ­for­ ­Børn­ ­&­ ­Un­ge­

Herunder kan du se Tværfagligt Centers vision og mission

PDF-filen er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00