Vi­si­on­ ­og­ ­mis­si­on­ ­for­ ­Tvær­fag­lig­t­ ­Cen­ter­ ­for­ ­Børn­ ­&­ ­Un­ge­

Herunder kan du se Tværfagligt Centers vision og mission