Pik­to­gram­mer

Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder, som visualiserer og tydeliggør bestemte begreber. Piktogrammer understøtter det verbale, som er en hjælp for alle børn. Piktogrammer kan være med til at fremme børns forståelse for, hvad der skal ske i løbet af dagen, hvilket giver barnet ro og mindre stress.

Piktogrammer

 • Alle piktogrammer samlet og klar til print

  Aktiviteter indenfor

  Garderobe - Påklædning - Skiftetøj

  Spise

  Toilet - Sove

  Aktiviteter på legepladsen

  På tur og fritid

  Traditioner - Særlige begivenheder

  Årstiderne

  Følelser

  Inspiration:
  De tre Bukke Bruse

  Mariehønen Evigglad - Billedlotteri

  De tre små fisk

  Dokumenterne er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, tlf.: 76 81 54 00

 • Piktogrammer - Hvorfor og hvordan

  For alle børn er forudsigelighed, overskuelighed og gentagelser vigtige nøglebegreber og med piktogrammer kan man med børnevenlige illustrationer netop synliggøre dagen og dermed skabe en forudsigelig struktur.

  Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

  Piktogrammerne kan bruges af alle; dagplejen, vuggestuen, børnehaven og børnefamilier til at skabe forudsigelighed og give en tryg struktur og gode rutiner ved at visualisere. Gennemgå dagen eller programmet hverdag, også selvom det er det samme som i går. Gentagelser er trygt.  

  Piktogrammerne kan også bruges til at fortælle en historie ved at sætte flere billeder sammen eller til at give udtryk for et ønske eller understøtte en sang.

  Vi anbefaler at sætte piktogrammerne op så de kan ses af alle. Et sted hvor børn kan gå hen og kigge i løbet af dagen. Sæt gerne piktogrammerne op i de rum, der kan understøtte en proces fx påklædning i garderoben. Sæt billederne op i den rækkefølge opgaven skal udføres i, og dermed vise børnene, hvilket tøj de skal finde frem og tage på – hjælp til selvhjælp.

Lav dine egne piktogrammer

Hent programmet Picto Selector og lav dine egne piktogrammer

Vi har tilpasset et udvalg af piktogrammer der passer til dagligdagen i dagplejen, vuggestue/børnehave og hjemme.
De kan printes ud og lamineres. Mulighederne er mange, og kun kreativiteten sætter grænser for hvad I kan lave med billederne. Har I brug for piktogrammer der mere specifik tilpasses jeres behov.

Inspiration

De tre bukke bruse
Mariehønen Evigglad - Billedlotteri
Tre små fisk