Pik­to­gram­mer

Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder, som visualiserer og tydeliggør bestemte begreber. Piktogrammer understøtte det verbale, som er en hjælp for alle børn.

Piktogrammer kan være med til at fremme børns forståelse for, hvad der skal ske i løbet af dagen, hvilket giver barnet ro og mindre stress.

Lav dine egne piktogrammer

Hent programmet Picto Selector og lav dine egne piktogrammer

Vi har tilpasset et udvalg af piktogrammer der passer til dagligdagen i dagplejen, vuggestue/børnehave og hjemme.
De kan printes ud og lamineres. Mulighederne er mange, og kun kreativiteten sætter grænser for hvad I kan lave med billederne. Har I brug for piktogrammer der mere specifik tilpasses jeres behov.

Inspiration

For alle børn er forudsigelighed, overskuelighed og gentagelser vigtige nøglebegreber og med piktogrammer kan man med børnevenlige illustrationer netop synliggøre dagen og dermed skabe en forudsigelig struktur.

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

Piktogrammerne kan bruges af alle; dagplejen, vuggestuen, børnehaven og børnefamilier til at skabe forudsigelighed og give en tryg struktur og gode rutiner ved at visualisere. Gennemgå dagen eller programmet hverdag, også selvom det er det samme som i går. Gentagelser er trygt.  

Piktogrammerne kan også bruges til at fortælle en historie ved at sætte flere billeder sammen eller til at give udtryk for et ønske eller understøtte en sang.

Vi anbefaler at sætte piktogrammerne op så de kan ses af alle. Et sted hvor børn kan gå hen og kigge i løbet af dagen. Sæt gerne piktogrammerne op i de rum, der kan understøtte en proces fx påklædning i garderoben. Sæt billederne op i den rækkefølge opgaven skal udføres i, og dermed vise børnene, hvilket tøj de skal finde frem og tage på – hjælp til selvhjælp.