Pik­to­gram­mer

Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder, som visualiserer og dermed konkretiserer og tydeliggør bestemte begreber. Da tale er flygtig og abstrakt kan piktogrammer netop understøtte det verbale, hvilket er en hjælp for alle børn.

Piktogrammer et visuelt støttesystem der understøtter Børnefællesskabet

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.
Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder, som visualiserer og dermed konkretiserer og tydeliggør bestemte begreber. Da tale er flygtig og abstrakt kan piktogrammer netop understøtte det verbale, hvilket er en hjælp for alle børn.
For alle børn er forudsigelighed, overskuelighed og gentagelser vigtige nøglebegreber og med piktogrammer kan man med børnevenlige illustrationer netop synliggøre dagen og dermed skabe en forudsigelig struktur.
Piktogrammer kan være med til at fremme børns forståelse for, hvad der skal ske samt hvornår, hvilket giver barnet ro og mindre stress.
Piktogrammer kan anvendes i forskellige sammenhænge i hverdagen, hvor man med visuelle billeder kan være med til at understøtte børns hukommelse for; dagen, aktiviteten og rytmen, så de kan se og følge med, hvilket skaber tryghed.

Piktogrammer

Piktogrammerne kan bruges af alle; dagplejen, vuggestuen, børnehaven og børnefamilier til at skabe forudsigelighed og give en tryg struktur og gode rutiner ved at visualisere. Gennemgå dagen eller programmet hverdag, også selvom deter det samme som i går. Gentagelser er trygt.  

Piktogrammer

Piktogrammerne kan også bruges til at fortælle en historie ved at sætte flere billeder sammen eller til at give udtryk for et ønske eller understøtte en sang.

Vi anbefaler at sætte piktogrammerne op så de kan ses af alle. Et sted hvor børn kan gå hen og kigge i løbet af dagen. Sæt gerne piktogrammerne op i de rum, der kan understøtte en proces eks. påklædning i garderoben. Sæt billederne op i den rækkefølge opgaven skal udføres i, og dermed vise børnene, hvilket tøj de skal finde frem og tage på – hjælp til selvhjælp.

Piktogrammer

Vi har tilpasset et udvalg af piktogrammer der matcher dagligdagen i dagplejen, vuggestue /børnehave og hjemme.
De kan printes ud og lamineres. Mulighederne er mange, og kun kreativiteten sætter grænser for hvad I kan lave med billederne. Har I brug for piktogrammer der mere specifik tilpasses jeres behov.

 • Piktogrammer

 • Aktiviteter indenfor

  Aktiviteter indenfor

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Garderobe - påklædning - skiftetøj

  Garderobe - Påklædning - Skiftetøj

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Spise

  Spise

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Toilet - sove

  Toilet - Sove

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Aktiviteter på legepladsen

  Aktiviteter på legepladsen

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • På tur og fritid

  På tur og fritid

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Traditioner - særlige begivenheder

  Traditioner - Særlige begivenheder

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Årstiderne

  Årstiderne

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Følelser

  Følelser

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00

 • Inspiration

  De tre Bukke Bruse
  Mariehønen Evigglad - Billedlotteri
  De tre små fisk

  Dokumentet er ikke tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Tværfagligt Center for Børn og Unge, på tlf.: 76 81 54 00