For­æld­re

Herunder ligger blanketter til underretning, ansøgning til angsttilbud og FA-kursus, samtykkeerklæring, mulighed for at sende videoklip m.m. til Tværfagligt Center for Børn og Unge

 • Er du bekymret for et barn eller ung?

 • Angst - Cool Kids

  Send ansøgningsskema til Cool Kids

  Har du et barn der er belastet af nogle af nedenstående vanskeligheder, så har dit barn måske brug for et Cool Kids forløb.

  Børn og unge der er belastet af angst kan ofte:

  • Stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse
  • Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes uden for hjemmet
  • Har skolefravær
  • Have svært ved at deltage i fremlæggelser og tests i skolen
  • Trække sig fra sociale sammenhænge
  • Have svært ved at deltage i overnatninger uden for hjemmet
  • Klage jævnligt over hoved og/eller mavepine
  • Undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge
  • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn


  For at komme i betragtning skal du eventuelt i samarbejde med dit barns skole udfylde nedenstående ansøgningsskema med dit NemID. Umiddelbart efter vil du modtage 2 spørgeskemaer. Et skema til jer som forældre (fraskilte bedes udfylde to skemaer) og et til barnet/den unge. Når disse er returneret til os vil I blive indkaldt til en for samtale af ca. 11/2 times varighed. En del af samtalen er med forældrene alene og en del er med barnet/den unge alene. På baggrund af spørgeskemaerne og for samtalen vil vi vurdere, om et Cool Kids forløb er det rigtige til jer eller I skal henvises til anden støtte.

 • Samtykke til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Elektronisk samtykke til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Når du udfylder denne blanket, giver du samtykke til at Tværfagligt Center for Børn og Unge må bede om dit barns PPR-sag fra fraflyttet kommune eller at Tværfagligt Center for Børn og Unge må sende  dit barns PPR-sag til anden kommune.

 • Samtykke til Henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

  Giv samtykke til henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

  Denne blanket benyttes kun efter aftale med psykologisk rådgiver fra Tværfagligt Center for Børn og Unge.

 • Send filer sikkert til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Send filer sikkert via dette link

  Du kan vælge at sende filer sikkert til TCBU via dette link

 • Send video sik­kert­ til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  https://www.dreambroker.com/channel/0ym9ec52/c6s9l5p1

  Du kan indsende video til Tværfagligt Center for Børn og Unge via linket eller ved at bruge QR-koden.

  Når optagelsen er sendt er det vigtigt at sende en e-mail til pinla@vejle.dk, hvor der oplyses navnet på den optagede person, oplys gerne din relation til barnet og oplys hvem i TCBU der skal se videoen.

  Se hvordan du sikkert kan sende filer, fotos og videos til Tværfagligt Center for Børn og Unge 

 • FA-Kursus