Pri­vate­ ­in­sti­tu­ti­on­er

Herunder ligger skemaer til private institutioner til brug ved henvendelser til Tværfagligt Center for Børn og Unge

Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

 • Konsultation

  Konsultationer med medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge er omdrejningspunktet for det lokale tværfaglige samarbejde og sparring. Konsultationerne fastlægges for et år af gangen, fra august til og med juni og afholdes med interval afhængig af størrelse.

  Den enkelte leder skal hver gang vurdere, hvilke fagprofessionelle der er behov for deltagelse af afhængig af problemstilling.
  Sundhedsplejersken og Modtageteamet, Familie & Forebyggelse indgår som mulige fagprofessionelle sammen med øvrige medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge.  
  Det er op til lederen at bringe relevante fagligheder i spil. Ved tvivl kan lederen kontakte tale-hørekonsulenten for at drøfte hvem, der vil være relevant at inddrage i forhold til den konkrete problemstilling.

  Dette skema indeholder: 

  • Formålet med mødet; hvorfor har det pågældende sted valgt at indkalde, og hvad ønskes der særligt sparring på.
  • En beskrivelse og evaluering af dagtilbuddet eller skolens egne indsatser og eventuelle øvrige indsatser.


  Materiale til en konsultation skal udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse

  Forældredeltagelse
  Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.

  Det er også muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

  Anonym konsultation
  Hvis du ønsker at konsultationen skal være anonym, skal du ikke udfylde barnets data (navn og cpr.nr. m.m.)

  Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

  Konsultation

  OBS
  Hvis bekymringen for barnet/den unge er så stort, at det vurderes, at der er behov for en akut indsats; (f.eks. i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb) skal der foretages en underretning med det samme.

  Læs mere om Underretning her

 • Indstilling til faglig vurdering - PPV

  Indstilling til faglig vurdering - PPV

 • Tidlig Hjælp

  Henvisningen til Tidlig Hjælp skal ske i et samarbejde mellem forældre og en fagperson omkring barnet – fra daginstitutionen, dagplejen, sundhedsplejen, indskolingen, Tværfagligt Center for Børn og Unge eller Familie og Forebyggelse.

  Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

  Søg om Tidlig Hjælp

 • Obligatorisk observationsskema for tosprogede børn - 3 år

  Observationsskemaet er obligatorisk for alle tosprogede børn. 

  Skemaet udfyldes, når barnet er mellem 2,8 og 3,4 år. Spørgsmålene skal også besvares for tilflyttende børn, hvis de ikke er besvaret af den tidligere daginstitution.
  Det er daginstitutionens ansvar at sikre, at spørgsmålene besvares.

  Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

  Obligatorisk observationsskema for tosprogede børn - 3 år

 • Obligatorisk observationsskema for tosprogede børn - skolestarter

  Observationsskemaet er obligatorisk for alle tosprogede børn. Skemaet udfyldes i august/september (året inden barnets skolestart).

  Det er daginstitutionens ansvar at sikre, at spørgsmålene besvares. 
  Daginstitutionens observationsskema ligger til grund for det videre forløb. Samtidig indgår observationsskemaet i ministeriets obligatoriske registrering af tosprogede.

  • Hvis daginstitutionen ikke er bekymret eller usikker på barnets udvikling, sikrer sprogvejlederen, at oplysningerne overleveres til den kommende skole. Sprogvejlederen foretager sig ikke yderligere. Opstår der bekymringer for barnets sprogudvikling på et senere tidspunkt, så kan sprogvejlederen kontaktes.
  • Hvis daginstitutionen er bekymret eller usikker, kontaktes daginstitutionen af sprogvejlederen for at drøfte behov for at gennemføre ”Vis Hvad Du Kan”. Sprogvurderingen danner en del af grundlaget for skoleplacering. Der afholdes som udgangspunkt også en forældresamtale. Sprogvejlederen sikrer, at oplysningerne overleveres til den kommende skole.

  Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

  Obligatorisk observationsskema for tosprogede børn - skolestarter

 • Støtte til enkeltbørn

  Når du benytter vores blanketter skal du bruge institutionens NemID til Virk.dk 

  Ansøgningsskema til Støtte til enkeltbørn

  Ansøgningsskema til Støtte til enkeltbørn - forlængelse

 • Underretning

  Underretning

 • Send filer sikkert til Tværfagligt Center for Børn og Unge

  Hvis der er problemer med Virk.dk, kan du sende filer sikkert til TCBU via dette link

  Send filer sikkert til TCBU