Vi­si­ta­ti­on­ til­ spe­ci­al­un­d­er­vi­s­ning­ ­2018­

Visitation til specialundervisning er følgende uger:

Uge 37 - sidste frist for indlevering af materiale er den 24. august 2018, kl. 12.00

Uge 48 - sidste frist for indlevering af materiale er den 9. november 2018, kl. 12.00

Uge 8 - sidste frist for indlevering af materiale er den  25. januar 2019, kl. 12.00

Uge 20 - sidste frist for indlevering af materiale er den  26. april 2019, kl. 12.00