Vi­si­ta­ti­on­ til­ spe­ci­al­un­d­er­vi­s­ning­ ­2019­-­20­

Visitation til specialundervisning er følgende uger:

Deadline 30.08.19 til visitation i uge 38

Deadline 08.11.19 til visitation i uge 48

Deadline 24.01.20 til visitation i uge 8

Deadline 24.04.20 til visitation i uge 20