Vi­si­ta­ti­on­ til­ spe­ci­al­un­d­er­vi­s­ning­ ­2020­

Visitation til specialundervisning i Vejle Kommune

Deadlines for visitation til specialundervisning er følgende datoer:

Fredag den 24. januar 2020

Fredag den 24. april 2020