Vi­si­ta­ti­on­ til­ spe­ci­al­un­d­er­vi­s­ning­ ­2020­

Visitation til specialundervisning i Vejle Kommune

Deadlines for visitation til specialundervisning er følgende datoer:

Fredag den 24. april 2020


Skoleåret 2020/21

Fredag den 23. oktober 2020

Fredag den 29. januar 2021

Torsdag den 29. april 2021