Hvad kan du gø­re

Her kan du se videoer af, hvordan eksplicitte strategier kan anvendes samt finde plakater med gode råd

Et af de områder, hvor børn med DLD har brug for hjælp, er at lære og få mere viden om nye ord. Børn med DLD har brug for eksplicitte strategier, altså viden om måder for, hvad og hvordan de kan spørge om, lære mere om og huske nye ord. En måde at arbejde med dette på er via visuelle ordforrådsstrategier.

I de nedenstående 3 videoer kan du se, hvor man kan bruge ordforrådsstrategier indenfor 3 områder, som hjælper barnets ord- og sprogforståelse, og som giver barnet "kroge" at hænge et nyt ord op på til senere brug.

De røde strategier er fonologiske strategier, altså barnet møder ordet ud fra lyd, stavelse og kontekst via sætninger.

De grønne strategier er semantiske strategier, altså barnet lære hvad ordet betyder, hvor de kommer fra og hvilken kategori det tilhører.

De blå strategier er visuelle/kropslige strategier, altså barnet lære at forestille sig ordet, tegne det og mærke ordet med kroppen i bevægelse.

De røde strategier
De grønne strategier
De blå strategier