DLD en ud­vik­lings­mæs­sig sprog­for­styr­relse

DLD - ukendt vanskelighed som rammer 1 ud af 14 børn på hver årgang

Du kan få mere information her om DLD og hvad TCBU kan tilbyde.

Du kan herunder finde svar på mange af de spørgsmål, som du kan sidde med.

 • Hvad er tegn på mit barn har DLD?

  • Barnet kan opleves stille, siger ikke så meget.
  • Andre børn kan derimod opleves meget talende, men ofte bruge et simpelt sprog.
  • Sproget er ofte ikke på niveau med jævnaldrende.
  • Kan lede efter ordene og har et lille ordforråd.
  • Kan have svært ved at forstå mundtlige beskeder, og huske hvad der er blevet sagt.
  • Kan have svært ved at udtrykke ideer og ønsker.
  • Kan have svært ved at bygge en sætning korrekt op, føre en samtale eller fortælle en historie.
  • Kan have svært ved at holde opmærksomheden på det der foregår.
  • Kan have svært ved at læse og skrive
  • Tager ikke fra på de generelle indsatser der sættes i gang i børnehaven/skolen. Samler ikke bare sproget op ved at møde mere sprog i det daglige.

  Du kan læse mere om Hvad er DLD her

 • Hvordan hjælper jeg mit barn?

  Børn med DLD har brug for at lære sproget på en anden måde end andre børn. De har behov for støtte til at lære og bruge sproget.

  Er du bekymret for dit barns sproglige udvikling, er det altid en god idé at tage kontakt til en talehørekonsulent via dit barns børnehave eller skole.

  Du kan læse mere om hvad du kan gøre her

 • Hvad er DLD?

  Når et barn eller en voksen har vanskeligheder med at tale og/eller forstå sprog.

  DLD står for Developmental Language Disorder som oversat til dansk betyder: Udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Det betyder, at nogle børn kan have svært ved at producere tale og forstå sprog.

  Du kan læse mere om Hvad er DLD her.

 • Kan DLD behandles eller kan mit barn vokse fra DLD?

  Nej, DLD er en vanskelighed, som man har gennem hele livet. Barnets sprog vil dog ændre sig i takt med, at barnet vokser og udvikler sig. Med den rette hjælp kan barnet lære strategier for læring og dermed udvikle sproget i sit eget tempo.

  Læs mere om Hvad er DLD her

 • Er DLD arveligt?

  Ja og nej. Man ser at i 1 ud af 4 familier er der andre i familien der har haft eller har sproglige vanskeligheder. Børn kan dog godt få DLD, selvom der ikke er andre i familien med sproglige vanskeligheder.

  Læs mere om Hvad er DLD her

 • Er det min skyld mit barn har DLD?

  Nej! Det er ikke forældrenes skyld, ofte er DLD arveligt eller kan opstå selvom forældrene har givet børnene en god sproglig start. Det er en iboende vanskelighed og barnet har brug for at lære sprog på en anden måde end andre børn.

  Du kan læse mere om Hvad er DLD her

 • DLD og ordblinde?

  Man behøver ikke være ordblind fordi man har DLD eller omvendt. Men forskningen viser, at der er 6 gange større risiko for at have læsevanskeligheder, når man har DLD.

  Læse mere om DLD i skolen her

 • Vil DLD påvirke mit barns skolegang?

  Fordi dit barn har DLD betyder det ikke nødvendigvis at dit barn får det svært i skolen. Det er vigtigt at dit barn får hjælp så tidligt som muligt, så barnet kan lære strategier for at bruge sproget. Dit barn skal lære at lære på en anden måde end andre børn og det kan en logopæd være med til at understøtte sammen med jer og barnets lærere/pædagoger.

  Du kan læse mere om DLD og skolen her

 • Vil DLD påvirke mit barn socialt?

  DLD kan påvirke dit barns sociale liv, og nogen børn kan synes, det er svært at deltage på lige fod med andre børn i leg og sociale aktiviteter. Det er dog ikke alle børn med DLD der oplever dette. Hvis I oplever eller er i tvivl om jeres barn er påvirket socialt, kan I altid kontakte lærerne/pædagogerne omkring barnet. I kan også læse mere om, hvordan I hjælper jeres barn her.

  Læse mere om Hvad du kan gøre her