Hvad kan du gø­re

Her kan du se videoer af, hvordan eksplicitte strategier kan anvendes

Et af de områder, hvor børn med DLD har brug for hjælp, er at lære at lære og få mere viden om nye ord.

Børn med DLD har brug for eksplicitte strategier, altså viden om måder for, hvad og hvordan de kan spørge om, lære mere om og huske nye ord. En måde at arbejde med dette på er via visuelle ordforrådsstrategier.

I de nedenstående videoer kan du se, hvordan man anvender eksplicitte strategier med børn.

De tre første videoer viser ordforrådsstrategier indenfor 3 områder, som hjælper barnets ord- og sprogforståelse, og som giver barnet flere metoder til at huske nye ord på. 

De røde strategier er fonologiske strategier, altså barnet møder ordet ud fra lyd, stavelse og kontekst via sætninger.

De grønne strategier er semantiske strategier, altså barnet lære hvad ordet betyder, hvor de kommer fra og hvilken kategori det tilhører.

De blå strategier er visuelle/kropslige strategier, altså barnet lære at forestille sig ordet, tegne det og mærke ordet med kroppen i bevægelse.

I de sidste 3 videoer kan du se strategier indenfor Lexicon Pirate, hvor barnet sammen med Piraten Tom går på opdagelse i nye ord.

Du kan også se en video om strategierne for Hvad er det og hvordan man anvender planet plakaten.

Den sidste video viser hvilke strategier og hvordan man kan arbejde med sætningsdannelse og røde og blå ord.

De røde strategier
De grønne strategier
De blå strategier
Strategier til Lexicon Pirate
Hvad er det strategier
Strategier til sætningsdannelse