Hvad til­byd­er vi

Tværfagligt Center for Børn og Unge er sparringspartner til dagtilbud og skoler i Vejle Kommune. Vi tilbyder også rådgivning til forældre, børn og unge i alderen 0 - 17 år.

Den første kontakt sker gennem dagtilbud/daginstitution/skole eller efter en konsultation hos en øre-næse-halslæge som laver en henvisning til den lokale tale-hørekonsulent i TCBU.

Sammen med tale-hørekonsulenten vil der blive lagt en plan for, hvordan barnet/den unge bedst kan hjælpes.

Førskolebørn

Forældre og andre voksne i barnets miljø rådgives om, hvordan de bedst muligt hjælper barnet. Her arbejdes med at skabe gode omgivelser for barnet, hvor der kan tages højde for den hæse stemme.

Tale-hørekonsulenten fungerer som sparringspartner og kan løbende kontaktes for råd og vejledning.

Skolebørn

Der afholdes et møde med deltagelse af klasselærer, forældre og barnet, hvor der gives rådgivning og vejledning till hæse stemmer. Der kan efter behov også gives individuel vejledning til familien og aftales et undervisningsforløb efter behov for barnet.

Der er mulighed for, at tale-hørekonsulenten kan komme ud og lave observationer i klassen, for at give råd og vejledning om stemmemiljøet i klassen.