Hø­re­tab­

Hvis dit barn har et høretab, er hørelsen svækket på grund af nedsat følsomhed over for lyde. Nedsat hørelse kan have stor indflydelse på dit barns sprog og trivsel. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på hørelsen og de forhold, der kan afhjælpe høretabet.

Du kan herunder finde svar på mange af de spørgsmål, som du kan sidde med

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis mit barn har høreproblemer?

  Ved mistanke om høreproblemer skal du kontakte en øre-næse-halslæge. Hvis der er behov for det, henviser ørelægen til høreklinikken på sygehuset.

 • Hvordan får jeg hjælp, når mit barn har fået konstateret et høretab?

  Du kan bede høreklinikken give Tværfagligt Center for Børn og Unge besked eller selv kontakte os: tcbu@vejle.dk og tlf. nr. 76 81 54 00

 • Vokser mit barn fra høretabet?

  Nogle høretab går over igen.

  Hvis dit barn for eksempel hører dårligt på grund af væske i mellemøret, hjælper det i mange tilfælde med dræn.

  En del andre høretab forsvinder ikke, men er permanente.

  Ørelægen eller høreklinikken på sygehuset vil ofte kunne svare på, om hørelsen kommer igen, eller om det er et varigt høretab.

 • Behøver mit barn at bruge høreapparater, hvis jeg ikke kan mærke forskel?

  Det er vigtigt for barnets sproglige udvikling og trivsel, at høreapparaterne bliver brugt så meget som muligt.

  Lyt til høreklinikkens anbefalinger og følg dem, også selv om dit barn reagerer ens med og uden høreapparater.

 • Kommer mit barn til at tale lige så godt som sine jævnaldrende?

  De fleste børn med høretab har mulighed for at klare sig godt sprogligt.

  Det er dog vigtigt, at du er ekstra opmærksom på at snakke, synge, lege og læse med dit barn.

  Det er også vigtigt at sørge for, at der ikke er for meget larm, så barnet har god mulighed for at høre.

  Hvis du er i tvivl om dit barns sprog, kan du kontakte barnets dagpleje/daginstitution.

 • Hvordan fortæller jeg om mit barns høretab?

  Det bedste, du kan gøre for dit barn, er at være åben og svare på de spørgsmål, som kammeraterne stiller.

  Du kan forklare, at dit barn har brug for høreapparater for bedre at kunne høre, hvad der bliver sagt.

 • Hvordan kan mit barn klare sig i daginstitutionen?

  De fleste børn med høretab går i almindelige daginstitutioner.

  Tale-hørekonsulenten fra høreteamet i TCBU vejleder personalet i at tage de nødvendige hensyn.

  Forældre, pædagoger og tale-hørekonsulent samarbejder om at sikre barnets trivsel og udvikling.

 • Hvordan kan mit barn klare sig i skolen?

  De fleste børn går på almindelige skoler. Lærere og pædagoger bliver vejledt i at tage de nødvendige hensyn.

  I nogle tilfælde kan der være behov for høreteknisk udstyr, så barnet bedre kan høre både lærer og klassekammerater.

  Der kan efter behov holdes årlige statusmøder med forældre, skolen og tale-hørekonsulenten.

 • Er der andre børn med høretab i kommunen?

  Ja, der er ca. 40-50 børn og unge i Vejle kommune med et behandlingskrævende høretab.