År­sa­ger­ til hø­re­tab­

Der kan være flere forskellige grunde til høretab. Omtrent halvdelen af høretabene kender man ikke årsagen til.

Et høretab kan være medfødt, opstå ved fødslen eller komme senere i livet. 

 

Et medfødt høretab kan skyldes arvelige faktorer, virusinfektion under graviditeten eller misdannelser i øret. 

 

Høretab, der opstår senere i livet, kan f.eks. skyldes meningitis, kraniebrud eller støjskader. 

 

Endelig ved man, at hørelsen bliver dårligere med alderen. Ca. 1/3 af alle mennesker over 60 år har nedsat hørelse.

Ørets opbygning