A­ku­stik­ og støj

Gode lytteforhold består primært af god akustik og en begrænset baggrundsstøj, så talen kan høres tydeligt.

Børn med høretab er særligt afhængige af gode lytteforhold, da de har sværere ved at skelne tale i støj.

Akustik kan forbedres ved brug af lyddæmpende materialer på loft, vægge og gulve.

Baggrundsstøjen kan ændres ved forskellige tiltag, så som at tale én ad gangen, være i mindre grupper eller slukke radio/TV.

Dårlig akustik og baggrundsstøj kan forsinke sprogudviklingen og påvirke barnets evne til at koncentrere sig.

I forbindelse med børn og unge med høretab, tilbyder Tværfagligt Center for Børn og Unge at vejlede hjem, daginstitution og skole om, hvordan man skaber gode lytteforhold.