Fak­ta­ om hø­re­tab­

Cirka 1 - 2 børn ud af 1000 fødes hvert år med en behandlingskrævende hørenedsættelse. Det svarer til 100 - 150 børn om året i Danmark.

Alle nyfødte tilbydes en hørescreening. Formålet med screeningen er at opdage et eventuelt høretab så tidligt som muligt, så man kan tilbyde den nødvendige behandling. Undersøgelser viser, at god hørelse er en forudsætning for barnets sproglige udvikling.

Høretab kan enten være varige eller midlertidige.

Et høretab kan inddeles i forskellige sværhedsgrader: mildt, moderat, svært og meget svært.

Et barn med høretab kan have svært ved at høre og forstå tale over afstand og i støj.

Tale-hørekonsulenterne i Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) tilbyder rådgivning og vejledning til forældre, hvis børn har høretab.

Audiogram