Ty­per­ af hø­re­tab­

Der findes tre typer af høretab:

  1. Konduktivt høretab. Det kan skyldes betændelse / væske i mellemøret eller misdannelser
  2. Perceptivt høretab. Det kan skyldes en defekt i øresneglen eller hørenerven
  3. Blandet høretab. Det vil sige et høretab med både et konduktivt og perceptivt element

Hørenedsættelsen på det ene øre
Hvis det kun er det ene øre, der er påvirket, er der tale om en ensidig hørenedsættelse. Når et barn har ensidigt høretab, kan det typisk have svært ved at retningsbestemme lyd og at forstå tale i baggrundsstøj.

Afdækning af høretab sker hos øre-næse-halslæge eller på sygehusenes høreklinik.

Ørets opbygning