Se­lek­tiv Mu­tis­me

Når stemmen forsvinder og barnet ikke kan få tale ud i bestemte situationer, så kan det være relevant at undersøge, om barnet har selektiv mutisme.

Selektiv mutisme er en angstlidelse, som gør at barnet eller den unge har svært ved at tale i bestemte situationen. Det er afgørende at forstå, at personer med selektiv mutisme har et stærkt ønske om at tale, men at angsten gør det svært for dem.

Det er vigtigt ikke at presse barnet/den unge til at tale, da dette kan forværre angsten. Et eksempel på selektiv mutisme kan være, at nogle børn gerne vil tale til andre børn, men ikke kan tale til eller omkring voksne. Det kan også være at barnet/den unge taler meget i hjemmet, men ikke kan tale i børnehaven eller skolen.

I kan læse mere, finde podcasts, pjecer og vejledning på nedenstående link til Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Bemærk at linket vil føre dig væk fra denne side.

I kan også få mere viden og søge hjælp i Tværfagligt Center for Børn og Unge via jeres lokale Psykologiske Rådgiver eller Tale-hørekonsulent.

Du kan herunder finde svar på nogle af de spørgsmål du kan sidde med

 • Vokser mit barn fra selektiv mutisme?

  Dit barn vokser ikke fra selektiv mutisme, men har brug for hjælp og støtte fra omgivelserne. Alle børn med selektiv mutisme har et ønske om at tale og dette kan også lykkes via de rette indsatser. Barnet er ikke tavs med vilje. 

  Læs mere om Gode Råd her

 • Skal jeg presse mit barn til at tale?

  Nej, det er meget vigtigt at lette talepresset hos børn/unge med selektiv mutisme. 

  Læs mere om Gode Råd her

 • Kan mit barn lære noget i skolen, selvom det ikke taler?

  Ja, børn med selektiv mutisme har som oftest de samme forudsætninger for læring som andre børn. Men det er vigtigt at skolen er bekendt med angstlidelsen selektiv mutisme for at give barnet den rette hjælp.

  Læs mere om Hvad vi tilbyder her

 • Er mit barn genert?

  Det er vigtigt, at man skelner mellem generthed og selektiv mutisme.

  Selektiv mutisme er en angstlidelse, hvor barnet har en intens tavshed, kan virke stivnet, stirre på den der taler, kan godt kommunikere men ikke sprogligt. Barnet med selektiv mutisme er ikke tavs med vilje.

  Ved generthed vil barnet ofte gerne hjælpes, barnet kan opleves stille og have svært ved at udtrykke sine behov, undvigende, trækker sig eller kigger væk, men det går over når barnet bliver tryg. 

  Læs Gode Råd her

 • Har mit barn angst?

  Selektiv mutisme er en angstlidelse. Der kan også ses andre former for angst sammen med selektiv mutisme, men det er ikke et kriterie.

  Du kan læse mere om angstlidelsen selektiv mutisme i videnspublikationen på Social- og Boligstyrelsen her.

 • Kan mit barn få venner når det ikke taler?

  Ja, børn med selektiv mutisme kan sagtens udvikle venskaber og lege med andre børn. Der er ikke noget der tyder på, at børn eller unge med selektiv mutisme er mere udsat for mobning end andre. 

  Læs mere om Gode Råd her

 • Hvordan ved jeg om mit barn har selektiv mutisme?

  Selektiv mutisme undersøges blandt andet i samarbejde mellem forældre, institution/skole, Psykologisk Rådgiver og Tale-hørekonsulent.

  Tidlige tegn på selektiv mutisme kan være:

  - taler meget hjemme og slet ikke i børnehaven/skolen

  - kan se ud som om barnet er stivnet, når barnet tales til

  - barnet kan tale med andre eller få børn, men ikke til eller omkring voksne

  Læs mere om Gode Råd her