Ek­sa­m­en

I bekendtgørelsen om folkeskolens prøver, står der beskrevet, hvordan elever, der stammer, kan tildeles ekstra tid ved mundtlige prøver.

Der står i bekendtgørelsen, at det er skoleleders beslutning og ansvar at få lavet et notat i elevsagen om tildeling af ekstra tid til mundtlige prøver.