Hvad til­byder vi

Tværfagligt Center for Børn og Unge er sparringspartner til dagtilbud og skoler i Vejle Kommune. Vi tilbyder også rådgivning til forældre, børn og unge i alderen 0 - 17 år.

Den første kontakt sker gennem dagtilbud/daginstitution/skole, som henvender sig til institutionens lokale tale-hørekonsulent fra TCBU.

Derefter vil der tilbydes en samtale, hvor udfordringerne drøftes. Herefter tages der stilling til de videre tiltag og en eventuel henvendelse til stammeteamet i TCBU.

Når et barn indstilles til TCBU pga. stammen, vil vi i første omgang møde forældrene og pædagogisk personale for at vurdere barnets stammen, og stammens betydning for barnet. Nogle gange besøger vi også barnet.

 Førskolebørn

Forældre og andre voksne i barnets miljø rådgives om, hvordan de bedst muligt hjælper barnet. Her arbejdes med at skabe rolige omgivelser for barnet, hvor der er anerkendelse og tid til at tale på trods af stammen.

  • Målet er at bevare barnets talelyst og få stammen til at fylde så lidt som muligt i barnets liv.

Tale-hørekonsulenten fungerer som sparringspartner og stammeteamet kan efter behov inddrages i mere direkte undervisning af forældre og barn.

Skolebørn

Stammeteamet tilbyder stammegrupper og stammekurser med jævnaldrende børn samt løbende rådgivning og vejledning til forældre. Der kan efter behov også gives individuel stammevejledning til familien og barnet.

Der er mulighed for, at tale-hørekonsulenten kan holde oplæg om stammen i barnets klasse, hvis barnet ønsker det. Og der kan holdes rådgivningsmøde med klassens lærerteam.

  • Målet er at give barnet værktøjer til at håndtere stammen og klæde omgivelserne på til at forstå stammen og hjælpe barnet bedst muligt.

Det er ikke muligt at fjerne stammen, men derimod arbejder vi altid med at hjælpe barnet med at acceptere sin stammen.