Re­ak­ti­on­er på stam­men

For mange mennesker kan det være svært at være tilstede, når barnet kæmper med stammen. Derfor er det vigtigt, at du tager stammen alvorligt og søger viden eller hjælp, så du kan støtte dit barns kommunikative udvikling.

Vi anbefaler, at man taler med barnet om stammen. Begrundelsen er, at det kan være med til at tage en stor byrde fra barnets skuldre. Når de voksne viser, at det er okay at stamme ved at tale om den engang i mellem, så oplever barnet, at det ikke står alene med sin stammen.

Eksempel på kommentar til én der stammer:

”Det lød, som om du sad fast der – godt du fik det sagt alligevel”.

Denne kommentar er en nysgerrig og åben måde at tale med barnet om stammen. Det er godt for barnet at tale om den stammen, som det oplever og kan mærke.

Det er vigtigt at huske, at børn reagerer forskelligt på stammen, og ikke to børn stammer på samme måde. Nogle børn udvikler også stammeadfærd. Her er nogle eksempler:

  • Medbevægelser
    • Barnet kan eksempelvis slå i bordet, kaste med hovedet, lukke øjnene eller sparke med benene, imens det stammer.
  • Undgåelse
    • Barnet kan eksempelvis trække på skuldrene, selvom det kender svaret på et spørgsmål, lade være med at tale eller holde sig for sig selv.
  • Tricks
    • Barnet kan eksempelvis omformulere ord eller sætninger, starte forfra på en sætning, sige ”øh”, ”hvad hedder det” eller andre lyde/fraser for at komme i gang med sin tale.

Den sekundære stammeadfærd er barnets måde at håndtere eller undgå stammen på. Dette beskrives ofte med et isbjerg, hvor kun en mindre del er synligt for omgivelserne. Isbjerget viser et billede på stammen i sin helhed, da stammen kan være meget mere end blot det øjnene kan se, og ørene kan høre. Den del af isbjerget der er under vandoverfladen, påvirker barnets talelyst og kommunikation.

Isbjerg

Denne forståelse af stammen er vigtigt for at kunne understøtte barnets sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling.

Læs fx "Historien om Oskar" sammen med dit barn. Det er en højtlæsningsbog, som illustrerer nogle typiske reaktioner på stammen.