10 gode råd til forældre

  • Dit sprog bliver dit barns sprog – vær bevidst om, at du er sproglig rollemodel
  • Vis interesse for barnet via øjenkontakt, smil og berøring, så barnet får en følelse af at blive set og hørt - spejl og imiter dit barns udtryk
  • Følg dit barns initiativer; hold øje med blikretning eller det, som barnet er optaget af. Husk at være i øjenhøjde med barnet
  • Find situationer i hverdagen, hvor der naturligt kan skabes fælles opmærksomhed, fx på puslebordet, hvor I sammen kigger på uroen eller på klapvognsturen, hvor I ser eller hører en hund, når I spiser og snakker om maden eller når I sammen kigger på billederne i bogen
  • Tilstræb 5 turtagninger - turtagning kan forstås som ’vippeture’ i samspillet og behøver ikke at være med ord. Der kan også være små udtryk som fx en lyd, et blik eller en bevægelse. Giv barnet god tid til at give en respons
  • Giv dit barn små beskeder, som det kan handle på, fx ’find dine gummistøvler’, ’giv bolden til lillebror’ eller opfordr barnet til at udpege ’hvor er far’, ’hvor er mor’, ’Hvor er din næse?’
  • ’Sprogbad’ dit barn ved at sætte ord på alt det, du og dit barn gør - sig fx ’nu giver jeg dig trøje på, først den ene arm og så den anden arm’, ’du smiler, du ser glad ud’
  • Gentag, udvid og forstør det dit barn siger – fx hvis dit barn siger ’mammam’, kan du sige ’mammam - ja, vi skal have dejlig mad nu’
  • Vis glæde og engagement i samværet med dit barn, så det føler sig betydningsfuldt. Barnet vil, når stemningen er præget af glæde, nemmere kunne huske det, der læres i samspillet
  • Skab gode situationer fx med udgangspunkt i leg, sang, samtale og bøger – sprog læres bedst i naturlige sammenhæng