Barnets lyde og pludren

Når barnet pludrer, træner det de sproglyde, der senere skal blive til ord og tale. Når vi som voksne pludrer tilbage til barnet, udvikles grundlaget for kommunikation.

Pludren starter som kurren og vokallyde, og sidenhen kommer de pludrelyde der gradvist minder mere og mere om rigtige ord, fx baba, mammam. Når du imiterer barnets lyde, får det en oplevelse af, at det, det siger, har betydning. Mød barnet med et åbent imødekommende udtryk og med overdrevet ansigtsmimik og lyst toneleje. Sørg for at holde pauser for at lade barnet komme til, da vi allerede her øver turtagning.