En god sproglig rollemodel

Som forældre har man en stor rolle i forhold til at skabe rammer for, at barnet får gode muligheder for at tilegne sig sprog og viden om verden. Sproget er overalt, og de trygge kendte rammer og hverdagens rutiner giver gode muligheder for sprogudvikling i naturlige sammenhænge i løbet af dagen.

Det sprog, du anvender, ”smitter af” på dit barns sproglige udvikling, og det har derfor stor betydning, hvor meget og hvordan du taler med dit barn.

Hver eneste gang du og dit barn taler, leger, synger eller læser sammen, giver du dit barn bedre muligheder for at udvikle sig sprogligt. Børn udvikler deres sprog og kommunikation i samspil med andre. De små børn får de væsentligste input fra voksne, mens de lærer at bruge sproget i fællesskaber.