Fælles opmærksomhed

Opmærksomhed er en medfødt evne, som skal udvikles og støttes af de nære voksne. Børn fødes nysgerrige, og selv det helt lille barn er opmærksomt på, hvad der sker omkring det. Opmærksomheden er i første omgang rettet mod fx forældrenes ansigt eller et stykke legetøj.

Fælles opmærksomhed er, når børn og voksne sammen retter opmærksomhed mod noget tredje, samtidig med, at de viser, at de er bevidste om hinanden.

Den fælles opmærksomhed kan skabes i mange forskellige naturlige situationer i hverdagen, og barnet lærer på den måde mønstre for turtagning i dialogen. I den tidlige fælles opmærksomhed er det især udveksling af øjenkontakt, der gør, at både barnet og den voksne får en oplevelse af, at opmærksomheden er rettet mod det samme.

Der er et utal af situationer i hverdagen, hvor der naturligt kan skabes fælles opmærksomhed, fx på puslebordet, hvor I sammen kigger på uroen eller på klapvognsturen, hvor I ser eller hører en hund. Det kan være, når I spiser og snakker om maden eller når I sammen kigger på billederne i pegebogen. Det fælles fokus hjælper barnet til at koble sproglyde med genstande.

Fælles opmærksomhed er grundlaget for barnets kommunikation og samspil, og har stor betydning for barnets senere sprogtilegnelse og ordforråd.