Kategorisering

Meget af det legetøj, vi præsenterer vores helt små børn for, er bygget op omkring kategorisering, og det er der en rigtig god grund til. Det kan fx være puttekassen med forskellige former, der skal i bestemte huller, knop-puslespil med køretøjer eller med dyr på bondegården, eller pegebogen, der har en side med gule ting, en side med frugter eller en side med ting fra badeværelset. Alt sammen er det med til meget tidligt at understøtte barnets evne til at sortere, at se forskelle og ligheder og at forstå regler. Det får barnet brug for senere i sprogtilegnelsen, når det skal lære nye ord og når det skal forstå alle de regler, sproget er bygget op af.

Når barnet lærer nye ord, er hjernen så smart indrettet, at ordene bliver puttet i ’kasser’ fx at bananen bliver puttet i ’kassen’ med frugt og dukken i ’kassen’ med legetøj. Kategorisering giver således barnet overblik og en mere sammenhængende forståelse af den verden, det lever i og bedre forudsætninger for at lære nye ord.