Mimik og kropssprog

En vigtig fase af barnets sprogtilegnelse finder sted lang tid inden barnet siger sit første ord - nemlig når barnet begynder at pege og bruge fagter. I første omgang vil barnet begynde at efterligne den mimik og gestik, det oplever hos voksne eller andre børn i dets nærhed, og omkring 1-årsalderen begynder barnet at pege som en bevidst handling, altså et forsøg på kommunikation. Når barnet peger, er det et tydeligt signal om, at barnet forsøger at fortælle noget (’se der en blomst') eller forsøger at opnå noget, fx at få en genstand eller en forklaring (’giv mig blomsten’ eller ’fortæl mig noget om blomsten’).