Øjenkontakt

Øjenkontakt er en af de vigtigste måder, vi uden ord kan have kontakt og samhørighed med et andet menneske på.

Barnet bruger både blikket til at orientere sig i omverdenen men også til at relatere til andre mennesker. Øjenkontakt er således en helt tidlig form for grundlæggende samspil mellem barnet og de nære voksne.

Den voksne har stort ansvar for at stille sig til rådighed med god øjenkontakt. Det er dog vigtigt, at øjenkontakten føles naturlig og at du som voksen giver plads til pauser. Du kan som voksen tænke over, hvordan du positionerer dig sammen med dit barn – altså at du er i øjenhøjde eller lidt under øjenhøjde med barnet og kigger på dit barns øjne og følger dets blikretning.