Sprogforståelse

Sprogforståelse er vores evne til at udlede mening af det sprog, vi hører. Et barn vil typisk forstå mere sprog, end det selv er i stand til at udtrykke. Barnet udvikler sprogforståelse i samspil med de nære voksne i naturlige sammenhænge. Vi kan give barnet små beskeder, som de kan handle på, fx ’find dine gummistøvler’, ’giv bolden til lillebror’ eller opfordre barnet til at udpege ’hvor er far’, ’hvor er mor’, ’hvor er din næse?

Børn skal både gøre sig egne konkrete erfaringer ved at se, høre, røre, gøre, smage osv. - men har samtidig brug for den voksnes erfaringer og forklaringer for at kunne koble ord til bestemte genstande eller personer.