Turtagning

Når vi følger barnets initiativer og bekræfter dem positivt, vil der opstå en naturlig turtagning i samspillet. Det er helt afgørende for god kommunikation, at vi skiftes til at udtrykke os og til at lytte. At række tunge til et nyfødt barn, der spejler ved selv at række tunge, er et eksempel på, at den voksne hjælper barnet til en tidlig erfaring med at kommunikere på skift. 

Turtagning kan forstås som ’vippeture’ i samspillet og behøver ikke at være med ord men kan være små udtryk som fx en lyd, et blik eller en bevægelse. Den voksne skal give tid og holde godt øje med barnets udspil, så man ikke overser barnets initiativ. Når den voksne har øje for, hvad barnet er interesseret i, bliver dette et godt omdrejningspunkt for samspillet. Hvis barnet fx kører med en bil og kigger på dig, kan du sige ’bilen kører’. Vent så stille og roligt på barnets næste udspil. Barnet siger måske ’wroom wroom’, og så kan du svare ”ja, ’wroom wroom’. Barnet griner, og du siger ’ja, det er sjovt at køre med bil’. Du har hermed etableret vippeture i samspillet, og hold det nu gående så længe som muligt ved at følge barnets initiativ og bygge videre på det, barnet siger og gør. Husk at give barnet god tid til at komme med det næste udspil - i pausen viser du barnet, at du er interesseret og giver det en oplevelse af, at dets udspil er vigtigt.