Au­to­ma­ti­se­ring af sprog­ly­de

Når dit barn har lært lyden men stadig har brug for at huske den i hverdagen, kan du her læse mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn

Når et barn er ved at tilegne sig en ny sproglyd, vil man ofte opleve, at barnet får sagt den nye sproglyd rigtigt i nogle sammenhænge og ikke i andre. Lyden høres eventuelt korrekt i spil og aktiviteter, hvor der er fokus på lyden, og barnet dermed er opmærksomt på sin udtale. Udtalefejlen kan dog stadig høres, når barnet taler frit og for eksempel fortæller om sin dag. Da barnet her har fokus på indholdet i fortællingen fremfor udtalen. Barnet udtaler dermed ordene som det plejer fordi lyden endnu ikke er automatiseret. Det sidste sted, hvor lyden vil rette sig, vil være når barnet taler frit.

Nogle børn ændrer hurtigt deres udtale, mens andre er længe om at få en lyd automatiseret. Hvis barnet har svært ved at automatisere en lyd, er det vigtigt, at man bliver ved med at lave forskellige aktiviteter, hvor der er fokus på lyden, indtil den er automatiseret.

Læs mere om lydlig opmærksomhed