Go­de råd til ud­ta­le

Hvad kan du gøre for at hjælpe et barn med udtalevanskeligheder

Hvad kan du gøre for at hjælpe et barn med udtalevanskeligheder

  • Hav tålmodighed - det tager tid at ændre et udtalemønster.
  • Ret ikke barnet direkte. Ret i stedet indirekte ved at gentage ordet korrekt. Se fx videoklippet her
  • Vær en god rollemodel. Tal langsomt og tydeligt. (Indsæt videoklip)
  • Lad barnet se din mund, når du taler. Så kan barnet se, hvordan lydene formes.
  • Overdriv og forlæng gerne lydene i udvalgte situationer. F.eks. “Vil du tage en sssssss-ke?” (Indsæt videoklip)
  • Giv barnet tid til at tale og formulere sig. Og være opmærksom på taletur.
  • Påtag dig ansvaret hvis du ikke forstå, hvad barnet siger. F.eks.: “Det er mine ører, der er trætte, vil du sige det igen?”.
  • Ros barnet for indsatsen, både når det lykkes og ikke lykkes, men har forsøgt
  • Minimer baggrundsstøj i hjemmet, som f.eks. tv eller radio.
  • Apps til børn 0 - 6 år