Hvad til­by­der vi

Tværfagligt Center for Børn og Unge er sparringspartner til dagtilbud og skoler i Vejle Kommune. Vi tilbyder også rådgivning til forældre, børn og unge i alderen 0 - 17 år.

Hvis du som forælder eller dit barns pædagoger/lærere er bekymret for dit barns udtale, kan børnehaven/skolen invitere tale-hørekonsulenten og dig til en konsultation i institutionen.
Tale-hørekonsulenten vil på konsultationen bidrage med viden og indsigt i forhold til udtalevanskeligheder samt vejlede i forhold til arbejdet med udtalen. I nogle tilfælde vil tale-hørekonsulenten have behov for at lave en nærmere vurdering af barnets udtale og herudfra vurdere det videre forløb.

Se fx hvilke apps vi anbefaler på hjemmesiden Digitalt - det er for børn