Kan der væ­re en sam­men­hæng mel­lem ud­ta­le­van­ske­lig­hed­er og ord­blind­hed?

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem udtalevanskeligheder og ordblindhed. Dog skal man være opmærksom hvis, der også er ordblindhed i familien. 
Tag kontakt til dit barns institution/skole, hvis du er bekymret i forhold til dit barns sproglige udvikling.